„Iszonyú hibákat követtünk el” – Demszky Gábor – Arcok a múltból 7.

2023.01.27.

Soron következő interjúnkban Demszky Gábor, volt főpolgármester mesél hivatali idejéről, múltbéli jó és elhibázott városvezetési döntéseiről, valamint arról, hogy pártja, az SZDSZ hogyan és miért kopott ki a politikából. Az interjú 2012-ben készült.

Demszky Gábor 1952-ben született Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanult. 1972-ben egy szélsőbaloldali maoista szervezkedésben való részvételéért és a rendszert balról bíráló, az 1919-es tanácsköztársaságot éltető megemlékezés miatt egy évre kizárták az egyetemről és a KISZ-ből. A demokratikus ellenzék aktív tagja, a szamizdatkiadás egyik központi szereplője, az AB Kiadó létrehozója. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd a belőle kialakuló Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapítója. 1990 és 2010 között, húsz éven keresztül Budapest főpolgármestere. A videóban beszél pártja eljelentéktelenedéséről, főpolgármesteri idejéről valamint Horn Gyulához fűződő kapcsolatáról is.

Demszky Gábor az interjút 2012-ben adta intézetünknek.

Sorozatunkról:
A nemzeti emlékezet identitásunk fontos eleme, mely az 1945 utáni korszakot illetően számos tekintetben hordoz magában űrt. A generációk közötti természetszerű tapasztalat-, információ- és tudáshiányból fakadó különbség miatt mind az egyéni és a kollektív emlékezet, mind a társadalomtudományok és az oktatás szintjén nehéz befogadhatóvá tenni ezt az időszakot. Magyarországon a kommunista diktatúrák társadalmi emlékezetének kiemelt jelentősége van, a közelmúlt történelmének értelmezése éppen ezért ma már nem képzelhető el az adott történelmi korszakot átélt személyek elbeszélései, úgynevezett oral history interjúk készítése és elemzése nélkül.

A XX. Század Intézet új, kéthetente jelentkező sorozatában a megértés folyamatát segítve az intézetet fenntartó KKETTK Alapítvány oral history gyűjteményéből tesszük közzé egy-egy interjú legérdekesebb részeit.  Az interjúalanyok elbeszélései közelebb hozzák a XX. század viharos évtizedeit, átélhetővé válik általuk többek között a kommunista diktatúra könyörtelen valósága, az 1956-os forradalom vagy a rendszerváltoztatás időszaka is.