Schmidt Mária
történész, főigazgató

CIKKEK

Újra és újra ki kell mondani az igazságot

Schmidt Mária a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján beszédében kiemelte a kommunizmus által okozott szenvedéseket és az áldozatokra való emlékezés fontosságát. Felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozatok neveire és sorsukra kell emlékeznünk és tisztelettel kell adóznunk áldozatvállalásuk előtt. Kiemelte a Terror Háza Múzeum meghatározó szerepét az emlékezet ápolásában és az áldozatok tiszteletében. Végül arra figyelmeztetett, hogy még ma is fennáll a kommunizmus veszélye, és fontos, hogy megőrizzük a szabadságunkat.

Az Amerikai Egyesült Államok Birodalom

„Nagy-Britannia az amerikai érdekek trójai falova Európában”

Klaus von Dohnányi

Az Amerikai Egyesült Államok a Brit Birodalom elleni felkeléssel jött létre. Forradalmi hagyományai gyarmattartója elleni lázadására vezethetők vissza. Ezeket a hagyományokat mostanra elengedte, hogy az imperialista Brit Birodalom örökösévé váljon. Átvette a brit világbirodalom módszereit, arroganciáját, lekezelő és kioktató stílusát. Pedig egykor az új világba érkező telepesek azért szakítottak régi életükkel és kerestek maguknak új hazát, hogy a saját erejükből és képességeikből boldogulva, a saját törvényeik és szabályaik szerint élhessenek. Szuverenitásra, szabadságra és függetlenségre vágytak, arra, hogy tehetségüket és szorgalmukat minden kötöttségtől mentesen kibontakoztathassák

Liberális imperializmus – Hongkong

„A harmónia áldást, a viszály szerencsétlenséget hoz”
Pan-ku, Han-dinasztia

1843-ban az első ópiumháború eredményeként Hongkong brit gyarmat lett. A gyarmatosítók 1898-ban 99 éves bérleti szerződést kényszerítettek ki a kínai császártól Hongkong átadásáról, ami 1997-ben lejárt. Ekkor a Kínai Népköztársaság ünnepélyes keretek között visszavette Hongkongot, a világ egyik legjelentősebb kereskedelmi központját.  Teng Hsziao-ping, aki 1976-tól 1989-ig vezette Kínát, de haláláig minden lényeges kérdésben döntő szava volt, azt javasolta, hogy Hongkong mintegy 7 millió lakosa még 50 éven keresztül az „egy ország két rendszer” elvének megfelelően széleskörű autonómiát, különleges közigazgatási övezeti státuszt, és ezzel együtt a sajtó, a szólás, és a gyülekezés területein nagyobb szabadságot kapjon Kína többi részénél.

Vákuum

Az Osztrák Birodalom fennmaradása szükséges Európa függetlenségéhez, civilizációjához és szabadságához.”
Disraeli

IV. (Boldog) Károly (teljes nevén: Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich) az ausztriai Persenbeugbanszületett 1887. augusztus 17-én, és Funchalban, Madeira szigetén hunyt el spanyolnáthában 1922. április 1-jén. Ő volt a Habsburg–Lotaringiai-ház utolsó uralkodója. 1916 és 1918 között I. Károly néven az Osztrák Császárság utolsó császára és IV. Károly néven az utolsó magyar király, de ő volt az utolsó cseh és az utolsó Habsburg-Lotaringiai-házból származó horvát király is. Kétévi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá kiáltották ki. 1921-ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a magyar trónra, sikertelenül.

I love Gorbacsov

Jelen dolgozatot 2006-ban írtam, amely Politikailag inkorrekt című könyvemben jelent meg. Mostani közzétételét az indokolja, hogy 2022. augusztus 30-án, életének 92. évében, hosszú ideig tartó, súlyos betegeskedés után elhunyt Mihail Gorbacsov, az egykori Szovjetunió elnöke.

A szuverenitás ára

„A liberális demokrácia vagy együtt jár a nemzeti önrendelkezéssel, vagy nincs.”

A kommunista ideológia egyik alaptétele az volt, hogy a modern világban már nem fontos a nemzet, a nemzeti identitás. Ami számít, az az osztályharc. Az osztályhovatartozás ugyanis Marx és követői szerint felülírja a nemzethez való tartozást, az osztályharc legyőzi a nemzetek közötti szembenállást. Ezt bizonyította a Szovjetunió, ahol a 15 tagköztársaság nemzeteit öntudatos szovjet polgárokká nevelték, vagyis megoldották a nemzeti kérdést. Ezt, különös módon, nem csak a szovjetek és az általuk ellenőrzöttek állították, hanem a nyugati szovjetológusok is.

Pillanatfelvétel: Kína II.

„Ha erőt kell alkalmaznunk, azért tesszük, mert mi vagyunk Amerika.Mi nélkülözhetetlen nemzet vagyunk. Rendíthetetlen óriások vagyunk, akik a távolabbi jövőt is figyelik.”
Madleine Albright

Kína egyik fontos szürke eminenciása, a propaganda és oktatás területén több egymást követő pártelnök tanácsadója: Wang Huning, a politikai bizottság tagja, 1988-ban, fiatalon, 33 évesen, a Fudan egyetem nemzetközi tanulmányok tanáraként hat hónapos látogatást tett az Amerikai Egyesült Államokban. Mintegy harminc városba, húsz egyetemre és tucatnyi állami hivatalba látogatott el. Tapasztalatairól „Amerika Amerika ellen” címmel írt könyvet. Ebben megállapítja, hogy az USA fő hivatkozási alapja a „szabadság”, de szívesen utal az „egyenlőségre” is. A kettő együtt, vagyis az esélyegyenlőség a szabadsággal kombinálva ugyanakkor egyenlőtlenséget eredményez – állapítja meg. A nyugati társadalmakban ezért nem beszélhetünk szociális és gazdasági egyenlőségről, csak politikairól.

Pillanatfelvétel: Kína I.

„A háború valószínűtlen, a béke lehetetlen.”
Raymond Aron

A kelet-európai kommunista rendszerek kifulladásával egy időben Kína is szakított a szovjet típusú kommunizmussal. A váltásra Mao Ce-tung halála után utódja: Teng Hsziao-ping vezetésével került sor. Teng olyan forradalmi változást indított el, aminek világtörténelmi jelentősége a bolsevik puccshoz mérhető.

Egy gyáva élet II.

Kis János életinterjú kötetének azt a címet adta, hogy „Szabadságra ítélve.” A cím félrevezető. Pontosabb és helyesebb lenne a „Rabságra ítélve”, mert a 700 oldalnál is hosszabb szöveg arról szól, hogyan nem képes Kis kiszabadulni a marxizmus fogságából, ami végül lényének annyira elválaszthatatlan részévé vált, hogy nélküle nincs is. Persze lehet, hogy vele sincs. 2. rész.

Egy gyáva élet I.

„A gyávaság gyógyíthatatlan.”
Borges

Kis János életinterjú kötetének azt a címet adta, hogy „Szabadságra ítélve.”  A cím félrevezető. Pontosabb és helyesebb lenne a „Rabságra ítélve”, mert a 700 oldalnál is hosszabb szöveg arról szól, hogyan nem képes Kis kiszabadulni a marxizmus fogságából, ami végül lényének annyira elválaszthatatlan részévé vált, hogy nélküle nincs is. Persze lehet, hogy vele sincs. 1. rész.

Beszéljünk a sportról

„Nem magamnak futballoztam,
hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek.
Hogy a mi zászlónk feljebb menjen, mint a másiké,
tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.”

Czibor Zoltán

A hidegháborút az USA egyetlen puskalövés nélkül nyerte meg. Addigra ugyanis a fő hadszíntér a harcmezőről a soft power politika területére helyeződött át, ahol kiütéses győzelmet aratott. A soft power politika azt jelenti, hogy nem a hadseregek közötti összecsapásban, hanem a történetmesélésben kell győzni. Vagyis akinek a sztorija képes meghódítani az emberek szívét, azé a győzelem.

A nő, aki nem volt cenzor. Sőt: az is lehet, hogy ott sem volt

Bita Dániel és Pető Péter  interjút készítettek a Rendszerváltás 30 sorozatban Lendvai Ildikóval. Ilyen gyáva, semmitmondó, semmire rá nem kérdező, a nyilatkozó szavait készpénznek vevő, összekacsintgatós valamit is ritkán olvas az ember. Persze korlenyomatnak pont megfelel. Mindent elmond a szervilis, posztkommunista újságírásról, ami ezerrel támad mindent, ami nem ők, de a sajátjaikhoz még csak kérdéseik sincsenek. Úgy beszélgetnek a Magyar Szocialista Párt egyik legfontosabb egykori vezetőjével, aki frakcióvezető és pártelnök is volt, előtte pedig az MSZMP Központi Bizottságának munkatársa, mint egy amatőr balettáncossal, aki átpiruettezett az életén. Felelősség? Ugyan.

A kommunizmus dermesztő meséje

Százmillió ember. Százmillió áldozat.

Kivégzett, meghurcolt, megkínzott, kitelepített, lelkileg és testileg megnyomorított emberek.

A kommunizmus hazugsága hetven év alatt százmilliónyi áldozatot követelt, miközben magasztos célokkal, nemes jövőképpel leplezte valódi természetét. Megvetett kistestvéréhez, a nemzetiszocializmushoz hasonlóan jogszerűvé és hétköznapi gyakorlattá tette embertársaink megbélyegzését, kirekesztését, sőt megkínzását és meggyilkolását is.

Mindannyiunk forradalma

Harminc esztendővel ezelőtt, 1989 utolsó heteiben egyet akart román és magyar: szabadságot és demokráciát. 1989 véres decembere Temesváron kezdődött.

A szeretet követei

A XXI. század elejére Európa nyugati fele egy olyan posztkeresztény, posztnemzeti, posztnemi, poszttörténelmi korszakba lépett, amely ugyanúgy az identitások újraértelmezésére tesz kísérletet, mint száz évvel korábban a kommunizmus. A kommunista ideológia is új identitást, új típusú szovjet embert ígért, magát az egyetlen, igaz hit letéteményeseként tüntette fel. Hivatkozási alapja a történelmi szükségszerűség volt, amely a marxista tanítást alapul véve azt hirdette, hogy a világ egy egyenes vonalú fejlődési pályát fut be, a fejletlentől a legfejlettebbig, azaz az ősközösségtől a kommunizmusig, ami nem más, mint a megvalósult földi mennyország. És miután a szocializmus, amit az oroszok hetven, mi közel fél évszázadig építeni kényszerültünk, a kommunizmus előtti utolsó állomás volt, állításuk szerint karnyújtásnyira voltunk a tökéletes társadalomtól.

Egy elmaradt előadás margójára

A kommunista diktatúra bukását nem követte igazságtétel. Mondhatnánk azt is, a kommunizmusnak nem volt nürnbergi pere, így a demokrácia és a szabad piacgazdaság hirtelen barátaivá avanzsált kommunistáknak semmilyen felelősségre vonástól nem kellett tartaniuk. Nagy árat fizet(t)ünk ezért! Pedig nem mondhatjuk, hogy nem próbáltuk meg. A Zétényi – Takács-féle törvényre – még ha a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság el is kaszálta – ma is büszkék lehetünk. Ezt az írást 1991 őszén publikáltam először a Magyar Narancsban, 2003-ban pedig megjelent az Egyazon mércével – A visszaperelt történelem kötetemben Az Eichmann-per tanulságai címmel. Most, hogy érthető okokból, és újra beszédtéma a kommunisták gyilkosságainak megítélése, annyit mondhatok csak: „itt állok, másként nem tehetek”.

Egy álruhás herceg

Szegény Kemény István – szegény, mert sanszos, hogy ha méltató sorokat írok a könyvéről, azonnal gyanússá, sőt persona non grata-vá válik azoknak a „zsűritagoknak” a szemében, akik örökbérletet váltottak a megmondóhelyekre. Büntetésül akár meg is tagadhatják tőle a bejárást a balliberális szalonokba, ahová, gyanítom, talán tartozónak véli magát. Ezért némileg vonakodva szántam rá magam erre az írásra. Pedig az utóbbi évek egyik leginspirálóbb, legőszintébb könyvét, a Lúdbőr-t (Esszék, Magvető, Budapest, 2017) olvasva, úgy éreztem, erre a hangra, jobban mondva erre a hangra is nagy szükségünk van ahhoz, hogy végiggondolhassuk, mit hoztunk magunkkal mi, akik felnőtt életünk egy meghatározó részét a kommunizmusban, annak is a puhább, gulyásos szakaszában töltöttük. És hol tartunk ma, közel ugyanannyi tapasztalattal a hátunk mögött, az új, demokratikus rendben? Ez a könyv egy szerelmi vallomás. Szerelmi vallomás a hazához, a magyar irodalomhoz, azon belül is Adyhoz (ezt az elfogultságot én is osztom), magunkhoz, ahhoz, amilyenek voltunk, vagyunk, lettünk, lehetünk.

A kaviárelit esete a népszuverenitással

A száz évvel ezelőtt zárult első világháborúból egy új világ született. Az 1917-es év sorsdöntővé vált Európa jövője szempontjából. A februári forradalom, majd a bolsevik puccs maga alá temette a cári Oroszországot, egy új, eddig még soha, sehol ki nem próbált kormányzási formát vezetett be, és azt az univerzális ígéretet fogalmazta meg, hogy a marxi tanításoknak megfelelően, a proletariátust hatalomba juttatva, megvalósítja a társadalmi egyenlőségre alapozott, kizsákmányolás mentes új rendet. Amint kiküszöböli a társadalmi osztályok közötti konfliktusokat, felszámolja önmaga uralmát és elvezet bennünket a tökéletes társadalomhoz: a kommunizmushoz. A reálpolitikai konfliktusokban kivérezni látszó európai színtérre ezzel párhuzamosan egy másik, hasonlóan utópikus és univerzális ellenígérettel jelentkezett be az Amerikai Egyesült Államok: elnökének, Wilsonnak, 14 pontos ajánlatával. Ettől kezdve az egész huszadik századot meghatározta a fenti két jövőkép versengése, megszabva kontinensünk és ezen keresztül a világ sorsát.

Szabadság torzóban

Két torzóban maradt szobor, két egymással párhuzamosan futó szabadságküzdelem. A magyar „szobrászok” a pöffeszkedő Sztálint döntötték le, úgy hogy csak a csizmája maradt, míg az egyiptomiak a francia Ferdinand de Lesseps, a csatorna építtetőjének diadalt sugárzó emlékművét rombolták le térd felett, hogy ezzel is nyomatékosítsák, saját kezükbe veszik az akkori világ egyik legfontosabb vízi útjának ellenőrzését. A magyarok a szovjet megszállást és a rájuk kényszerített kommunista terrorrendszert akarták lerázni magukról, az egyiptomiaknak a britek gyámkodásából lett végérvényesen elegük.

Ausztria? Az mi? És mivégre?

Az osztrákok szemmel láthatólag nem tudnak mit kezdeni Habsburg örökségükkel. Márpedig anélkül kik és mik ők? Az a maradék, melynek egyetlen vágya az volt, hogy csatlakozhasson Németországhoz, amit megelégedésükre és megkönnyebbülésükre az 1938-as Anschluss-szal el is értek? A második világháború után újra önállóvá kellett válniuk, amit az osztrák államszerződés óta megtapasztalt egyre nagyobb jólétben egészen kellemesnek találnak.

Mit tanít a holokausztról Kertész?

Kertész Imre néhány nappal ezelőtti eltávozása különösen aktuálissá teszi, hogy a mostani emléknapon az ő gondolatait idézzük fel, tudva, hogy 71 évvel ezelőtt Buchenwaldban érte meg a tábor felszámolását, túlélte tehát, annak ellenére, hogy a tábor halottként könyvelte el és elhunytként szerepeltette a nyilvántartásában.

Búcsú Kertész Imrétől

Az 1956-os forradalom és szabadságharc döntő jelentőségűvé vált Kertész számára. Meglátta benne nemzetének azt az arcát, amit mindig is látni akart. Végre megélhette a mi-tudat oly sokáig nélkülözött, felszabadító élményét.

Az életről és az erkölcsről

„Az életem legfontosabb tartalma mégiscsak a szabadság volt, legfontosabb tettei – a néhány művem – a szabadság aktusai voltak.”

A néző kívül van. Nem részese, nem alakítója az eseményeknek, csak szemlélője. Távolságot tart tőle. Megfigyel, méricskél és értékel. Vajon Kertész is ezt teszi 1991-2001 közötti feljegyzéseiben? Semmi esetre sem. Kertész nagyon is benne van mindabban, amiről ír, amit lejegyzésre méltónak tart. Benne van, bár nem vesz részt benne. Benne van, mert belülről érinti mindaz, ami vele és körülötte történik, de nem részese, mert kívülállását, más szóval a szabadságát nem hajlandó feladni. Kertész szabad ember. A huszadik század második felében, a huszonegyedik század első harmadában szabad emberként leélni egy egész életet önmagában is akkora teljesítmény, amire csak a legnagyobbak képesek. Camus, Szolzsenyicin, Orwell, Koestler – Kertész.

VIDEÓK

M5 – Agenda

József nádor a legmagyarabb Habsburg volt, és az egyik legfontosabb támogatója Budapest reformkori felemelkedésének és megerősödésének. Schmidt Mária szerint akármerre járunk a fővárosban, találkozhatunk olyan intézménnyel vagy parkkal, ami a főherceg nevéhez köthető. A Terror Háza Múzeum főigazgatója hozzátette, a főváros 150 évvel ezelőtti egyesülését az ő tevékenysége alapozta meg. A híradás az alábbi linken 04:57-től tekinthető meg.

https://mediaklikk.hu/video/agenda-2023-11-16-i-adas/

Franco és 1956

A XX. Század Intézet meghívására hazánkba érkezett Ricardo Ruiz de la Serna spanyol jogász, történész, egyetemi docens, politikai elemző (Universidad CEU San Pablo, Madrid), hogy előadást tartson arról a kevesek által ismert történelmi tényről, hogy 1956-ban Spanyolország Franco tábornok vezetésével százezer önkéntes spanyol katonát küldött volna Budapestre, a magyar forradalmárok segítségére, de az amerikai vezetés megakadályozta azt. Az előadást előtt köszöntőt mondott Schmidt Mária, a XX. Század Intézet főigazgatója, valamit Baczoni Dorottya a XX. Század Intézet igazgatója.

Félmúlt: Oppenheimer és Teller

Miben merül ki a tudósok felelőssége egy tömegpusztító fegyver kifejlesztése kapcsán, milyen morális kérdéseket vet fel az atombomba megalkotása? Mi alakította Teller Ede antikommunista meggyőződését és hogyan értékelhetjük Robert Oppenheimer kommunista szálaktól nem mentes múltját? Milyen Oppenheimer és Teller megítélése ma? Többek között ezekre a kérdésekre válaszokat  kaphatunk a Félmúlt beszélgetéssorozat szeptemberi adásában. A beszélgetést Baczoni Dorottya, történész a XX. Század Intézet igazgatója moderálja, beszélgetőpartnerei Schmidt Mária, történész, a XX. Század Intézet főigazgatója és Magyarics Tamás, történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja

A diktatúrák áldozataira gyertyagyújtással emlékeztek augusztus 23-án a Terror Háza Múzeumban. Schmidt Mária, a Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy Közép-, és Kelet-Európa nemzetei mindkét totális rendszert kénytelenek voltak elszenvedni. A Nyugat azonban máig kettős mércével néz a két diktatúrára. A nácit elítélik, a kommunistát mentegetik.

Félmúlt: Az élet nem habostorta – humor és cenzúra a Kádár-rendszerben

A XX. Század Intézet Félmúlt című beszélgetéssorozatának tizedik állomásán a Kádár-korszak kultúrpolitikájáról, cenzúráról, a diktatúra és a humor viszonyáról beszélgettek a résztvevők. A műsor vendégei Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum és a XX. Század Intézet főigazgatója és Fábry Sándor dramaturg, humorista. Moderátor: Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója. A beszélgetés kiindulópontját Bacsó Péter 1969-ben készült, de a nagy nyilvánosság előtt csak 1979-ben bemutatott filmje, A tanú szolgáltatta.Félmúlt 2022-ben  olyan ikonikus filmeket dolgoz fel, amelyek az adott történelmi időszak korszellemét tükrözik.

Félmúlt: Szeretkezz, ne háborúzz! – A hippimozgalom története

A XX. Század Intézet Félmúlt című beszélgetéssorozatának 2022 első rendezvényén a hatvanas évek Amerikájáról, az akkoriban kibontakozó hippimozgalomról, a fiatalság lázadásáról, illetve az amerikai események Vasfüggöny mögötti hatásáról beszélgettek Schmidt Mária, Történész, a XX. Század Intézet főigazgatója, Szabó László Kommunikációs szakember, volt ifjúsági helyettes államtitkár és baczoni Dorottya, történész és a XX. Század Intézet igazgatója. A Félmúlt eddigi, történelmi filmsorozat alapú tematikáját idén olyan ikonikus filmek elemzésével folytatjuk, amelyek az adott történelmi időszak korszellemét tükrözik.

Félmúlt: A nők évszázada

Félmúlt címmel a XX. Század Intézet új, havonta jelentkező beszélgetéssorozata. Az első néhány adásban egy-egy történelmi témát feldolgozó, közelmúltban bemutatott filmsorozat adja majd a beszélgetések kiindulópontját. A nők évszázada címet viselő első adás a Mrs. America című, 2020-ban bemutatott sorozat köré szerveződött, a beszélgetőpartnerek a nőmozgalmak történetével és aktualitásaival foglalkoztak. A beszélgetésen Schmidt Mária történész, egyetemi tanár, a Terror Háza Múzeum és a XX. Század Intézet főigazgatója, Bogyay Katalin diplomata, hazánk korábbi ENSZ és UNESCO nagykövete, Bollobás Enikő irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a rendszerváltoztatáskorabeli magyar feminista mozgalom egyik meghatározó alakja és Baczoni Dorottya történész (XX. Század Intézet) vett részt.

Ruszkik haza! – plakátkampány amerikai pénzből – Kultúrharc

Az 1956-os forradalom jelszavaival hirdettek ellenkampányt Magyarországon az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének pénzéből. A plakátokon párhuzamot vonnak a hazai 1956-os események és a jelenlegi orosz-ukrán háború között. De vajon érvényes-e a jelenlegi helyzetre az ’56-os retorika? Az „új világrend” berendezésével azt hittük, magunk mögött hagyjuk a bipoláris világ barát-ellenség felosztását, a szeptember 11-i terrorsorozat után az USA mégis újra kettéoszthatta a világot. De hogyan zajlik a XXI. század poszthidegháborús folyamata?

20 éve kapta meg a Nobel-díjat Kertész Imre

20 évvel ezelőtt Kertész Imre vette át az irodalmi Nobel-díjat. Stockholmban kapta meg első magyarként, „írói munkásságáért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben”. De hogyan járult hozzá Kertész Imre életművével a holokauszt feldolgozásához?

Az egypólusú világrend válsága

Az egypólusú világ, amely a rendszerváltoztatás után jött létre, a szemünk előtt hullott darabjaira. A megváltozott világrendben a jelenlegi politikai, gazdasági és intellektuális elitnek kulcsszerep van. De vajon mik a válaszaik az új korszak kérdéseire?

Magyar Krónika: Slachta Margit

Slachta Margit, a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, a feminista politikus, Magyarország első női nemzetgyűlési képviselője életét Krisztusnak és a rászorultak gyámolításának szentelte. Tiltakozott a zsidóüldözés ellen és mentette embertársait, de szót emelt kommunisták egyházüldöző politikája ellen is. A szállóige szerint ő volt „az egyetlen férfi a Nemzetgyűlésben”.

 

Politikai hobbista Schmidt Máriával

Régóta várt vendég érkezett a Hobbista második félidejére: Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Persze nem csak a múzeumról esett szó, hanem a jelenről is: miért bukkan fel újabb és újabb formában, különböző álcák alatt a marxizmus, és képesek leszünk-e valaha megszabadulni tőle véglegesen. Miért van tele az európai politika gyáva, jellegtelen figurákkal, akiknek a vezetése alatt a kontinens folyamatosan saját magát lövi lábon? És miért nem veszik észre sokan, hogy Amerika a legkevésbé sem nemes eszméket, hanem saját érdekeit képviseli a világpolitikában. A professzor asszony szerint ideje lenne, hogy Európa is végre felismerje ugyanígy a saját érdekeit, és ki is álljon ezekért.

Megszabadulunk-e valaha a marxistáktól? – Politikai Hobbista Schmidt Máriával 2022.02.17.

 

Napi aktuális – Schmidt Mária

Milyen üzenete van ma 1956-nak? Hol tart a 2006-os őszi események feldolgozása? Egyebek mellett erről kérdeztük Schmidt Máriát, a Terror Háza főigazgatóját.

Kampány a rendszerváltoztatás cigány hőseiről

Az M5 Ez itt a kérdés című műsorában Schmidt Mária történész beszélgetett a magyar romák helytállásáról, a rendszerváltoztatás roma hőseiről a roma kultúra világnapján.

Schmidt Mária Országból hazát című műve kapcsán beszélgettek a vendégek a rendszerváltoztatásig vezető útról, és az elmúlt 3 évtized folyamatairól, törésvonalairól és eredményeiről az M5 Ez itt a kérdés című műsorában.

Szabó István a Mephisto című művében a művészeknek a hatalomhoz való viszonyát vizsgálja. Hogyan ítéljük meg ezt a fajta múltat ma, a rendszerváltoztatás után 30 évvel? Schmidt Mária válaszolt a kérdésekre.

30 éve kezdődött

Schmidt Mária legújabb cikkében, amely megjelent a New York Timesban is, a rendszerváltoztatástól kezdve egészen a mai politikai állapotokig elemezte a helyzetet. Erről beszélgettek az M5 Ez itt a kérdés című műsorában.

100 éve hunyt el Ady Endre

Ady Endréről, a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb és legnagyobb hatású alakjáról Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Mezey Katalin költő és Papp János színművész beszélgettek az M5 Ez itt a kérdés című műsorában.

ECHO TV- A kommunisták született lúzerek voltak

Az 1956-os forradalom hatvankettedik évfordulóján felszólalt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója is. Ünnepi szónoklatában az elnyomó rendszer bűneit sorolta fel, és a magyarok szabadságszeretetéről is beszélt.

Az első világháború új szempontok alapján

Az első világháborút átfogóan bemutató kiállítás nyílt a Várkert Bazárban. A történészek célja, hogy új szempontok alapján mutassák be az egész 20. századot meghatározó tragikus eseménysorozatot.   A kiállítás főkurátora, Schmidt Mária mesélt a részletekről az HírTV Magyarország élőben című műsorában.

A szabadság számunkra olyan fontos, mint a levegő

Schmidt Mária az ’56-os Emlékbizottság társelnöke értékelte az Emlékév eddigi eseményeit.  A fő cél az volt, hogy 1956 névtelen hőseit megismertessék a közönséggel.

’56 jelentősége

Az 1956-os forradalom különlegességét az adja, hogy a forradalomból egy, a nemzeti függetlenségért folytatott szabadságharc lett – jelentette ki Schmidt Mária történész, az 1956-os Emlékbizottság társelnöke az M1 Ma este című műsorában.