Schmidt Mária

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-német szakán szerzett diplomát. 1985-ben doktori vizsgát tett, 1999-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, 2000-től egyetemi docens, 2010-től egyetemi tanár. 2005-ben „habilitált doktor” címet szerzett. 1985-ben három éves kutatási ösztöndíjat kapott a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól. Posztgraduális ösztöndíjakkal, illetve vendégtanárként megfordult a bécsi és innsbrucki egyetemeken, Oxfordban, Párizsban, Berlinben a Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetében, Tel-Avivban, továbbá a jeruzsálemi Jad-Vashemben, a New York-i és az MTA-Soros Alapítvány támogatásával a bloomingtoni egyetemen, valamint a stanfordi Hoover Intézetben. 1998 és 2002 között a miniszterelnök főtanácsadója volt. A XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum főigazgatója. 2002–2013 között a 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, 2008 óta pedig részt vesz az Európai Történelem Háza elnevezésű projekt szakértői tanácsának munkájában, szintén ettől az évtől a Médiaunió kuratóriumának elnöke. 2015-től a Gulág Emlékbizottság állandó tagja. Alapító tagja a 2018-ban létrejött Nők Magyarországért Klubnak. 2015–2017  között az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos, az emlékbizottság társelnöke. 20132018 között A Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) Tudományos Tanács tagja. 2013–2020 között az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja, 2018-tól az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos. 2019-től a  "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos. Fő kutatási területei: a magyar zsidóság története 1918-tól, diktatúrák a XX. században, Magyarország története a diktatúrák alatt. Eddig tizenkét önálló könyve jelent meg, a legutóbbi 2022-ben. Munkájáért számos hazai és külföldi elismerést kapott, 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. 2023-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Baczoni Dorottya

igazgató

Baczoni Dorottya

igazgató

Alapszakos diplomáit az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem–francia szakán, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakán szerezte. Mesterszakos tanulmányait 2012 és 2014 között az ELTE BTK történelem szakán, modernkori magyar történelem szakirányon végezte. 2018-ban szerzett abszolutóriumot az intézmény Történettudományi Doktori Iskolájában, jelenleg doktorjelölt. 2009-ben kezdett el a Terror Háza Múzeumban dolgozni: történész-asszisztensként, történészként, majd csoportvezető történészként. 2017-től 2018-ig a tematikus városi sétákat szervező Hosszúlépés tartalomfejlesztési vezetője, 2018 és 2019 között a Külgazdasági és Külügyminisztérium Stratégiai Tervező-elemző Főosztályának vezetője. 2019 óta történészként és szerkesztőként újra a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány munkatársa. 2021-től a XX. Század Intézet igazgatója.

Apor Attila

Apor Attila

történész

Apor Attila

történész

Apor Attila

történész

2011-ben végzett a Zsigmond Király Főiskola kommunikáció- és médiatudomány BA szakán. 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakán, 2019-ben pedig történelem szakon szerzett mesterszakos diplomát. 2020-tól ugyanitt a Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója. Kutatási területe az 1945 után kialakuló új világrend, fókuszban a két szuperhatalom közötti fegyverkezési versennyel. 2021 áprilisától a XX. Század Intézet történész munkatársa.

Lakházi Ákos

Lakházi Ákos

történész

Lakházi Ákos

történész

Lakházi Ákos

történész

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 2020-ban angol–történelem tanári mesterdiplomát szerzett. 2018-tól 2020-ig tárlatvezető a Terror Háza Múzeumban. 2021 márciusától a XX. Század Intézet történész munkatársa.

Dudás Bertalan

Dudás Bertalan

történész

Dudás Bertalan

történész

Dudás Bertalan

történész

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, történelem alapszakos diplomáját 2017-ben szerezte meg. 2015-ben Erasmus-ösztöndíjjal a spanyolországi Universidad de Valladolid vendéghallgatója volt. 2018-ban a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa volt Montevideóban, Uruguayban. 2019-ben a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatói szakmai gyakorlatán vett részt, kutatási témája a spanyol politikai rendszer volt. 2021-ben szerezte meg történész mesterdiplomáját armenológia specializáción. 2021 októberétől a XX. Század Intézet történésze.

Bueno-Karádi Anabel

gyakornok

Bueno-Karádi Anabel

gyakornok

2022-ben fejezte be középiskolai tanulmányait a Patrona Hungariae Gimnáziumban. 2022 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója. 2022-ben a XX. Század Intézet által meghirdetett Harminc éve szabadon esszépályázaton harmadik helyezést ért el. 2022 augusztusától a XX. Század Intézet gyakornoka.

Derzsi Kinga

gyakornok

Derzsi Kinga

gyakornok

2022-ben érettségizett a Patrona Hungariae Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányai mellett a Mathias Corvinus Collegium diákja volt, diákközéleti tevékenységéért Morus-díjban részesült.  2022 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem tanári szakos hallgatója. 2022-ben a XX. Század Intézet által meghirdetett Harminc éve szabadon esszépályázat győztese. 2022 júniusától a XX. Század Intézet gyakornoka.