„Minden október 22-én kezdődött, a diákparlamenttel” – Dr. Debreczeni László – Arcok a múltból 3.

2022.11.04.

Arcok a múltból – Oral history sorozatunk harmadik interjúalanya Dr. Debreczeni László (1934–2022) orvos, 1956-os szabadságharcos.

Tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg, az 1956-os szabadságharc idején ötödéves hallgató volt. Október 22-én a Diákparlament elnökévé választották, a pécsi forradalmi események vezéralakja lett.

A forradalom leverése után, 1957 márciusában letartóztatták, három és fél évnyi börtönbüntetésre ítélték, majd Kistarcsára internálták. Végül 1959-ben szabadult amnesztiával. Ezt követően dolgozott segédmunkásként, tolmácsként és kutatóasszisztensként is. Orvostudományi tanulmányait csak évekkel később, 1964-ben fejezhette be.

Visszaemlékezésében az 56-os pécsi, valamint budapesti eseményekről, a forradalom leveréséről és letartóztatásának részleteiről mesél.

A nemzeti emlékezet identitásunk fontos eleme, mely az 1945 utáni korszakot illetően számos tekintetben hordoz magában űrt. A generációk közötti természetszerű tapasztalat-, információ- és tudáshiányból fakadó különbség miatt mind az egyéni és a kollektív emlékezet, mind a társadalomtudományok és az oktatás szintjén nehéz befogadhatóvá tenni ezt az időszakot. Magyarországon a kommunista diktatúrák társadalmi emlékezetének kiemelt jelentősége van, a közelmúlt történelmének értelmezése éppen ezért ma már nem képzelhető el az adott történelmi korszakot átélt személyek elbeszélései, úgynevezett oral history interjúk készítése és elemzése nélkül.

A XX. Század Intézet új, kéthetente jelentkező sorozatában a megértés folyamatát segítve az intézetet fenntartó KKETTK Alapítvány oral history gyűjteményéből tesszük közzé egy-egy interjú legérdekesebb részeit.  Az interjúalanyok elbeszélései közelebb hozzák a XX. század viharos évtizedeit, átélhetővé válik általuk többek között a kommunista diktatúra könyörtelen valósága, az 1956-os forradalom vagy a rendszerváltoztatás időszaka is.