„Kegyetlen hadjárat folyt ellenünk” – Boross Péter – Arcok a múltból 4.

2022.11.18.

Arcok a múltból – Oral history sorozatunk negyedik interjúalanya Boross Péter (1928–) magyar jogász és politikus, Magyarország korábbi miniszterelnöke.

Boross Péter  1951-ben szerzett jogi doktori oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1956-ban tagja volt a Budapesti Forradalmi Bizottságnak és az Értelmiségi Forradalmi Tanácsnak. 1957-ben letartóztatták, majd Kistarcsára internálták.

Szabadulása után többféle munkát vállalt, volt segédmunkás, csapos, képügynök, és üzletvezető is. 1971 decemberében ő lett a Dél-pesti vendéglátóipari Vállalat igazgatója. 1990-ben a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, két hónappal később a polgári titkosszolgálatok tárca nélküli minisztere, majd belügyminiszter lett. 1992-ben lépett be az MDF-be.

Antall József 1993. decemberi halálát követően miniszterelnökké választották. Tisztségét 1994-ig, a Horn-kormány megalakulásáig töltötte be.

Visszaemlékezésében beszél Antall Józsefhez fűződő viszonyáról, a kormányba kerüléséről, miniszterségéről, valamint miniszterelnöki időszakáról is.

A nemzeti emlékezet identitásunk fontos eleme, mely az 1945 utáni korszakot illetően számos tekintetben hordoz magában űrt. A generációk közötti természetszerű tapasztalat-, információ- és tudáshiányból fakadó különbség miatt mind az egyéni és a kollektív emlékezet, mind a társadalomtudományok és az oktatás szintjén nehéz befogadhatóvá tenni ezt az időszakot. Magyarországon a kommunista diktatúrák társadalmi emlékezetének kiemelt jelentősége van, a közelmúlt történelmének értelmezése éppen ezért ma már nem képzelhető el az adott történelmi korszakot átélt személyek elbeszélései, úgynevezett oral history interjúk készítése és elemzése nélkül.

A XX. Század Intézet új, kéthetente jelentkező sorozatában a megértés folyamatát segítve az intézetet fenntartó KKETTK Alapítvány oral history gyűjteményéből tesszük közzé egy-egy interjú legérdekesebb részeit.  Az interjúalanyok elbeszélései közelebb hozzák a XX. század viharos évtizedeit, átélhetővé válik általuk többek között a kommunista diktatúra könyörtelen valósága, az 1956-os forradalom vagy a rendszerváltoztatás időszaka is.