Tony Judt: Európa – A nagy ábránd – Könyvbemutató

2015.09.11.

Könyvében három fő kérdéskörre keresi a választ: milyen jövő előtt áll az Európai Unió? Mi az oka annak, hogy ez a jövő nem tűnik rózsásnak? Fontos-e, létrejöhet-e egyáltalán az „egyesült Európa”?

A brit történész bevallja szkepticizmusát az Európai Unióval szemben. Szerinte sem a fejlett nyugat-európai államok, sem pedig a csatlakozni kívánó volt szocialista országok nem készültek föl az egyesüléssel járó várható változásokra. Tony Judt természetesen elismeri, hogy a nagyobb ütemű fejlődési pályájára álló országoknak előnyökkel is járhat a csatlakozás, de ismerve Európa múltját és a két világháború harcaival megterhelt huszadik századi történelmet, arra jutott, hogy itt a nemzetállamok sorsa, sok évszázadra visszanyúló függetlenségi törekvéseik annyira meghatározóak, hogy az igen erősen behatárolja a térség államainak egymáshoz való viszonyát.

A könyvet Navracsics Tibor politikus-politológus mutatta be.