Sárközy Tamás: A szocializmus, a rendszerváltoztatás és az újkapitalizmus gazdasági és civiljoga, 1945-2005 – Könyvbemutató

2015.09.11.

Hogyan alakult ki a szovjet típusú gazdasági jog Magyarországon? Milyen volt a gulyáskommunizmus gazdasági joga? Milyen szerepet játszott a gazdasági jog a rendszerváltozás folyamatában? Milyen fejlettségi fokon áll jelenleg a magyar gazdasági civiljog nemzetközi összehasonlításban, és melyek a jövőbe vezető fejlődési tendenciái? Ezekre a kérdésekre kíván válaszolni Sárközy Tamás személyes élményekkel is ízesített, sajátos jogtörténeti munkája.

A szerző szerint a magyar gazdasági jog fejlődésében a két rendszerváltozás (1949, illetve 1990) ellenére is a folyamatosság dominált. Véleménye szerint a szocialista gazdasági jognak is jelentős eredményei voltak, a magyar gazdasági reform jogfejlődése pedig megalapozta a rendszerváltozást. A jognak is jelentős szerepe volt abban, hogy a gazdasági rendszerváltozás Magyarországon két évvel megelőzte a politikait. A rendszerváltozás folyamatában a szerző részletesen elemzi a privatizáció jogát, illetve az európai unió jogharmonizáló szerepét a mai magyar gazdasági jog kialakulásában.

A szerzővel a témáról Martonyi János egyetemi tanár és Matolcsy György közgazdász beszélgetett.