Konzervativizmus régen és ma – Konferencia

2015.09.11.

A másfél napos tudományos és közéleti rendezvény hazai és külföldi előadók részvételével mutatta be a konzervatív politikai eszmerendszer hazai és amerikai–európai történetét, illetve jelenlegi állapotát és érvrendszerét. Meghívott külföldi előadók segítségével rajzolta fel a konzervatív gondolat történeti, kulturális és társadalmi összetevőit. Külön szekciót szentelt a konzervativizmus és a konzervatív politikai pártok eszmei alapja vizsgálatának.

A magyar előadók a mai magyar konzervativizmus jeles képviselői közül kerültek ki.

Előadók voltak: John Kekes, a filozófia professzora, Kenneth Minogue ausztrál politológus, Harvey Mansfield, a Harvard Egyetem professzora, Lánczi András filozófus, Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész, Schlett István történész, Ryszard Legutko lengyel filozófus és politikus, G. Fodor Gábor politológus, Molnár Attila politológus és Mezei Balázs filozófus.