Czettler Antal: Pearl Harbour – Japán agresszió vagy Amerika tudatos provokációja

2015.09.11.

Utalt arra, hogy bár az amerikaiak többsége nem akart háborúzni, Roosevelt elnök 1939-től, tehát a háború kitörésétől kezdve tudatosan igyekezett az addig szigorúan betartott amerikai semlegességi törvényeket megkerülni, és Amerikát valamilyen módon bevonni a nyugati hatalmak Németország elleni háborújába. Elemzése középpontjában az 1941. decemberi Pearl Harbour elleni támadás okait vizsgálta, felteszi a kérdést, vajon a támadás valóban Japán agressziója volt-e vagy Amerika tudatos provokációja.