AZ ELSŐ ÁLLAMPÁRTI POLITIKUS, AKI KIMONDTA A KIMONDHATATLANT: POZSGAY IMRE – ARCOK A MÚLTBÓL 2.

2022.10.21.

Arcok a múltból – Oral history sorozatunk második interjúalanya Pozsgay Imre (1933–2016) politikus, az MDP, az MSZMP, majd az MSZP tagja. 1970-ben kulturális miniszterhelyettessé, 1976-ban kulturális miniszterré nevezték ki.

Konfliktusai rendszeresek voltak Aczél Györggyel, és miután kiszorították a hatalomból, a Hazafias Népfront Országos Tanácsában vállalt főtitkári pozíciót. Jó kapcsolatot ápolt a népi ellenzék köreivel, részt vett a lakiteleki találkozón. 1988-ban az MSZMP Politikai Bizottságának tagja lett. Először Grósz Károly, majd Németh Miklós miniszterelnöksége alatt volt államminiszter, az MSZMP egyik legnépszerűbb politikusának számított.

Ő volt az első állampárti politikus, aki az 1956-os forradalmat népfelkelésnek nevezte. Visszaemlékezésében erről, valamint az 1989-ben hazánkba érkező keletnémet menekültek ügyéről beszél.

A nemzeti emlékezet identitásunk fontos eleme, mely az 1945 utáni korszakot illetően számos tekintetben hordoz magában űrt. A generációk közötti természetszerű tapasztalat-, információ- és tudáshiányból fakadó különbség miatt mind az egyéni és a kollektív emlékezet, mind a társadalomtudományok és az oktatás szintjén nehéz befogadhatóvá tenni ezt az időszakot.Magyarországon a kommunista diktatúrák társadalmi emlékezetének kiemelt jelentősége van, a közelmúlt történelmének értelmezése éppen ezért ma már nem képzelhető el az adott történelmi korszakot átélt személyek elbeszélései, úgynevezett oral history interjúk készítése és elemzése nélkül.

A XX. Század Intézet új, kéthetente jelentkező sorozatában a megértés folyamatát segítve az intézetet fenntartó KKETTK Alapítvány oral history gyűjteményéből tesszük közzé egy-egy interjú legérdekesebb részeit.  Az interjúalanyok elbeszélései közelebb hozzák a XX. század viharos évtizedeit, átélhetővé válik általuk többek között a kommunista diktatúra könyörtelen valósága, az 1956-os forradalom vagy a rendszerváltoztatás időszaka is.