A „Héderváry”–dokumentumanyag bemutatása

2015.09.11.

A bizottságba öt ország delegált képviselőt. Ausztrália képviseletében K. C. O. Shann Fülöp-szigeteki nagykövet, Ceylon képviseletében R. S. S. Gunewardene, Dánia részéről Alsing Andersen parlamenti képviselő, Tunézia részéről Mongi Slim, végül Uruguay képviseletében Enrique Rodriguez Fabregat lettek a Bizottság tagjai. Mivel öt tagból állt, a Különbizottságot olykor Ötös Bizottságként is emlegették a kommentátorok.

Héderváry Klára, a Bizottság asszisztense és szakértője irányította az anyaggyűjtést, koordinálta a munkát és vett részt a jelentés szövegezésében is. A dokumentumegyüttest az Országos Széchényi Könyvtárban helyezték el. Az anyag a testület működésének teljes keresztmetszetét tárja elénk. Az iratok levéltári feldolgozására az Intézet Zichy Mihályt, az OSZK munkatársát kérte fel. Az iratanyag főbb részei: tanúvallomások, belső összefoglalások, az ENSZ-közgyűlésekkel kapcsolatos iratok, Magyarországgal foglalkozó, ún. havi jelentések.