A hatalom

Szerző: Guglielmo Ferrero

Kiadó: XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.

Mióta emberi társadalom létezik, hatalom és alattvalói egymástól való kölcsönös félelemben élnek. E félelem legyőzésének mindeddig csupán két módját találta meg az emberiség. Az egyik a misztika, a vallás világa, a másik a legitimitás. A legitimitás egyfajta szerződés, mely bizonyos normák betartására kötelezi mind a hatalmat, mind az alárendelteket. A legitimitás mindig alulról, az engedelmességre kötelezettek felől jön, szemben a fentről jövő hatalommal. Ha a hatalom gyakorlója illegitim módon kerül pozíciójába, félni kezd alattvalóitól, s ezzel ördögi kört indít el: „minél inkább félelmet kelt, annál inkább fél ő is, s minél inkább fél, annál inkább szüksége van arra, hogy félelmet keltsen.”

Guglielmo Ferrero olasz történész és filozófus a legitimitás problematikáját középpontba helyezve az emberiség történetének nagy fordulópontjait szokatlan aspektusból elemzi.

Véleménye különösen elgondolkodtató, figyelembe véve, hogy e művét 1941-ben, Franciaország német megszállása után írta.

XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.
341 oldal
2600 Ft
ISBN:963-9302-68-6
A hatalom