Az Országos Magyar Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Igazoló Bizottságának iratai

Dr. Jákó a Knaute Józsefné volt lakásának megvásárlását követően a pincében fedezte fel az irat-együttest. Knaute Józsefné, aki a Független Kisgazdapárt VII. kerületi propaganda osztályát vezette 1945 tavaszán a párt delegáltjaként került a Zeneművészeti Főiskola Igazoló Bizottságába. Kodály Zoltán a hagyaték egyik dokumentumában „kvártélycsináló bizottságoknak” nevezi az Igazoló Bizottságokat és a nagyrészt a Zeneművészeti Főiskola igazolási ügyeivel foglalkozó irat-együttes adatai egyértelműen alátámasztják ezt vélekedést. Az Igazoló Bizottságok iratai Budapest Főváros Levéltárában találhatóak. Az iratok a különböző intézményeknél eljáró bizottságok szerint tagolódnak és főként az igazoló bizottságok határozatait, a népbírósági külön-tanács másodfokú határozatait és az adott személyre vonatkozó nyilatkozatokat tartalmazzák. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Igazoló Bizottságának ottani irataival szemben viszont a nálunk lévő anyag az igazoló bizottság iratainak „munkapéldányait” őrzi betekintést engedve ezzel informálisan zajló folyamatokba is.