A Don Bosco Szalézi Társasága iratai

Mivel fő tevékenységi körük a veszélyeztetett, családtalan, utcán kallódó fiatalok oktatása és nevelése volt, elsősorban iskolákat, diákotthonokat és fiú-nevelőintézeteket működtettek. 1948 nyarán a kommunista diktatúra államosította oktatási intézményeiket és 1950 őszén a szerzetesrendek feloszlatásakor közösségeik is teljesen szétszóródtak. Az iratanyag minden bizonnyal a Don Bosco Szalézi Társasága Tartományi Levéltárának felszámolásakor került magánkézbe. A 143 lap terjedelmű irategyüttes kisebb, az 1945 előtti időszakból származó részének érdekes darabja a Kormányzó kabinetirodájának értesítése, mely Horthynak a szaléziak tevékenységével kapcsolatos „élénk megelégedését” tolmácsolja. Az anyag nagyobb része viszont a magyarországi egyházak 1948 és 1950 közötti időszakával kapcsolatban tartalmaz becses dokumentumokat.