Történelmi arcképek – Politikus portrék a dualizmus korából

Szerző: Tőkéczki László

Kiadó: XX. Század Intézet, Budapest, 2002.

Tőkéczki László a Magyar Nemzet hasábjain adta közre azokat a portrékat, amelyeket kötetbe gyűjtött, kiegészítésekkel teljessé tett, s melyeket most csokorba kötve olvashatunk. Igen izgalmas korból merít, a kiegyezés utáni korszakból, amely a magyar polgárosodás meghatározó időszakának bizonyult. Hamvas Béla annak idején, a ’30-as évek végén a modern embert a múltjához való viszonyában határozta meg. Tőkéczki László történész arra készteti olvasóját, hogy átgondoljon egy kérdést: ha a magyar történelmet és polgárosodásunkat ez a kor valóban meghatározta, akkor vajon nem kellene-e jobban ismernünk azokat a személyiségeket, domináns egyéniségeket, akik tevőlegesen hozzájárultak a kialakuló polgári Magyarország arculatához? A könyv ebben a megismerési vágyban nagy segítséget jelent, és külön érdemeként tarthatjuk számon, hogy nem csak a közismert politikusokat állítja reflektorfénybe, hanem félig elfeledett személyiségekre is fölhívja figyelmünket, minden esetben olyan emberekre, akik saját nemzetükért dolgoztak, saját nemzetük fölemelkedését a legfontosabb közügyként tartották számon. Ezek a személyiségek különböztek alkatukban, vérmérsékletükben, származásukban és a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint is, de egy dologban megegyeztek: Magyarország érdekeit képviselték, és a magyar polgárosodást tartották mindenkor szem előtt. Az albumjellegű, igen szép kiállítású könyvet illusztrációk, portrék és a korabeli eseményekről készült fényképek egészítik ki.

XX. Század Intézet, Budapest, 2002.
255 oldal
ISBN:963-9484-09-1

 

Történelmi arcképek – Politikus portrék a dualizmus korából