Korrajz – Hogy jobban értsük a huszadik századot (Konferenciák 2012-2013)

Szerző: Markó György-Schmidt Mária (szerk.)

Kiadó: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - XX. Század Intézet, Budapest, 2014.

Diktátorok és „küldetéses” emberek láthatók a XX. Század Intézet legújabb évkönyvének címlapján. Az immáron több mint tíz éves múltra visszatekintő tudományos műhely a közelmúltban a budapesti Francia Intézettel, illetve a Kommunizmuskutató Intézettel közösen több konferenciát szervezett, hogy – az alcímnek megfelelően – „jobban értsük a történelmet”. Kiadványunk négy nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza. A tematikát a diktatúrák, vezetőik és azok elszánt ellenfelei szolgáltatták. Joszif Visszarionovics Sztálin halálának hatvanadik évfordulója alkalmat kínált arra, hogy magyar és külföldi szakértők elemezzék a sztálinizmus elméletét és gyakorlatát, különös tekintettel annak magyarországi sajátosságaira. Wojciech Jaruzelski tábornok volt a lengyel kommunista párt főtitkára, amikor Lengyelországban bevezették a hadiállapotot. Az emiatt ellene indított büntetőeljárás buktatói mindennél jobban jelzik, hogy milyen nehezen halad a múlttal való leszámolás ügye régiónkban. Hogy egy magas rangú katona lehet a nemzet megmentője is, arra Charles de Gaulle életútja a példa. Magyar és francia előadók keresték – és a kötetben közölt tanulmányaikból kitűnően – meg is találták a választ, hogy miért is volt a XX. század egyik legjelentősebb államférfija az elveihez konokul ragaszkodó francia tábornok. Antinácizmus és antikommunizmus jellemezte Mindszenty József bíboros, hercegprímás tevékenységét is. A karizmatikus főpap megismerhette két diktatúra börtöneit: egyaránt szembeszállt mind a nemzetiszocialista, mind a kommunista diktatúrák magyar képviselőivel. A kötet azonban nemcsak a diktatúrák olyan közismert áldozatainak állít emléket, mint az esztergomi érsek – szó esik azokról is, akiknek sokszor a nevét sem ismerjük…

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – XX. Század Intézet, Budapest, 2014.
391 oldal
2500 Ft
ISBN:9786155118210
Korrajz – Hogy jobban értsük a huszadik századot (Konferenciák 2012-2013)