Kommunista Világ született – Nemzetközi Konferencia a XX. Század Intézetben

Szerző: Schmidt Mária (szerk.)

Kiadó: XX. Század Intézet, Budapest, 2008.

Lenin volt a 20. század legmeghatározóbb, legördögibb személyisége. A modern totális diktatúra az ő alkotása. Mussolini és Hitler az ő példáját követték, őt utánozták. De a legfontosabb lépés megtételéig nem jutottak el. Visszariadtak a magántulajdon felszámolásától, és így rendszereik nem válhattak olyan totálissá, mint a lenini, amely Európában hetven éven át működött, és a világ számos helyén még mindig tartja magát. A leninizmus új politikát, új gazdaságot, új társadalmat és végső soron új, szocialista típusú embert ígért. Magához ragadta a kulturális, ideológiai, értelmezési és tájékoztatási monopóliumot. Felismerte, hogy a világ megváltoztatásánál fontosabb annak új értelmezési keretbe foglalása, vagyis az, hogy ők „magyarázzák meg” a folyamatokat. Ehhez új nyelvet és hatásos érvelést alkalmaztak. Ideológiája elég egyszerű volt ahhoz, hogy a legszélesebb tömegekre hathasson. A marxizmus-leninizmus lényegét nem volt nehéz megérteni. Fő üzenete tudományos és elméleti formába öltöztetve abból állt, hogy a gazdagok meglopják a szegényeket, ezért nekik joguk van elvenni a gazdagoktól, amijük van. 2007 novemberében volt 90 éve, hogy Oroszországban radikális hatalomváltás történt, amelyet később hivatalosan „Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak” neveztek. A XX. Század Intézet az évfordulón konferenciát rendezett. Kötetünk az itt elhangzott előadásokat tartalmazza.

XX. Század Intézet, Budapest, 2008.
125 oldal
1890 Ft
ISBN: 978-963-86784-9-2

 

Kommunista Világ született – Nemzetközi Konferencia a XX. Század Intézetben