Kegyetlen évszázad

Szerző: Robert Conquest

Kiadó: XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.

Különös jelenség játszódott le a 20. század végének közeledtével. A szellem emberei egyre erősebben érezték, hogy választ kell találniuk egy fontos kérdésre, arra, hogy miközben ezt a századot, „a technika századát” annyi várakozás, utópia és remény előzte meg, mégis a civilizáció egyik legvéresebb és leggyötrelmesebb időszakának bizonyult. Hogyan és miért történhetett mindez? Erre keresi a választ könyvében Robert Conquest, aki így ír: „a világ, ha nehézkesen és határozatlanul is, de eltávolodik azoktól a szakadékoktól, amelyektől szerencsésen sikerült megmenekülnie, de amelyek még mindig ott tátonganak előtte. Azt a tételt fejtem ki, hogy a század bajainak fő oka nem annyira a problémákban, mint inkább a megoldásokban, nem személytelen erőkben, hanem olyan emberi lényekben rejlik, akik bizonyos nézeteket vallottak, s ezeknek alapján próbáltak cselekedni.” Ebből a mondatból az is kiderül, hogy Robert Conquest – aki A nagy terror című könyvével lett ismertté – nem hűvös okfejtéseivel, hanem véleményének személyességével hat, egyéni látószögből ítéli meg a század történéseit, és soha nem teszi mellékessé a személyes felelősség kérdéseit.

XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.
345 oldal
4000 Ft
ISBN:963-9484-44-X

 

Kegyetlen évszázad