Huszadik századi utazás tudományban, politikában

Szerző: Teller Ede

Kiadó: XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budepest, 2002.

Teller Ede 1908-ban, Budapesten született. A tréfásan „marslakóknak” titulált, az USA-ba kényszerült magyar tudósok egyike. Akkor lett fiatal fizikus, kutató, amikor a század első felében soha nem látott fejlődésnek indultak a természettudományok, amikor évezredes elméleteket vizsgáltak felül, amikor az ember először pillanthatott bele a természet mélyebb titkaiba. Teller Ede végigjárta a nagy európai iskolákat, professzorai, munkatársai voltak a kor legkitűnőbb tudósai. 1935-ben, a háború rémségei elől Amerikába ment. Részt vett a nukleáris-fegyverkutatásban a II. világháború folyamán. A békekötést követően tovább szorgalmazta a fejlesztést, kutatást.

XX. Század Intézet – Kairosz Kiadó, Budepest, 2002.
595 oldal
4980 Ft
ISBN:963-9406-55-4

 

Huszadik századi utazás tudományban, politikában