Hellasztól a Práter utcáig – Egy görög szabadságharcos a magyar forradalomban

Szerző: Markó György

Kiadó: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016.

A közvélekedés szerint a görög emigránsok alapvetően ellenségesen viszonyultak a magyar forradalomhoz. Ezen az előítéletes képen kívánt változtatni a szerző, amikor megírta André Konstandinidisz életrajzát.

A hazájára támadó olasz és német agresszorok ellen harcoló görög katonatiszt 1956-ban tétovázás nélkül ragadott fegyvert a szovjet típusú diktatúra megdöntése érdekében. A Práter utcai iskolában megalakult felkelő csoport politikai vezetője 1956. november 4-én a szovjetekkel vívott tűzharcban veszítette életét. A forradalomban játszott szerepe hiába volt ismert a történészek előtt, ha tökéletesen rejtve maradt a közvélemény előtt.

A szerző naplószerűen számol be arról a nyomozáshoz hasonlítható történészi munkáról, amely során sikerült eddig feltáratlan levéltári iratok alapján tisztázni a Konstandinidisz életét és halálát övező rejtélyeket. A családi fotók és feljegyzések révén pedig sikerült megidézni a kalandos életű ember magánéletének meghitt pillanatait.

A könyv azonban nem csak André Konstandinidisz életrajzát tartalmazza, hanem a korábbi kutatásokhoz képest jóval részletesebb képet ad a forradalom további görög nemzetiségű szereplőiről.

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016.
248 oldal
2500 Ft
ISBN: 978-615-5058-67-7
Hellasztól a Práter utcáig – Egy görög szabadságharcos a magyar forradalomban