A tanítás mint értelmiségi hivatás – Tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről

Szerző: Révész Judit

Kiadó: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

„Mitől „profi” egy tanár? Mitől lehet hatékonyabb az oktatási rendszer? Hogyan válhatna vonzóbbá a tanári pálya? Egyszerű kérdések ezek, pontosabban annak kellene lenniük, de nem azok. Révész Judit mélyre ás: elemzi a magyarországi tanárképzést, annak változatos múltját; és megvizsgálja a jelen normarendszerét, állapotát. Ez a könyv azoknak tartogat hasznos tudást, akik Eötvös Józseffel együtt vallják: a fenti kérdésekre egy „erős tanítói rend létrehozása lehetne a válasz.” – olvasható Révész Judit legújabb oktatási témájú kiadványának ajánlójában.

Falus Iván egyetemi tanár, a neveléstudományok doktora így fogalmaz a kötet előszavában: „Révész Judit könyve, címe szerint, a tanári professzióról szól, azonban a szerző jóval szélesebb alapokról közelíti meg témáját, igen izgalmas filozófiai, társadalomlélektani kérdéseket feszeget. Az egyén és közösség, az önmegvalósítás és gyakorlatközösségben való részvétel dualitásának sajátosságait elemzi. Másfelől, érdeklődése a professzióval összefüggő számos, aktuális részletkérdés irányába is elvezet bennünket […] Mindezek alapján a kötetet nyugodt szívvel ajánlhatjuk a pedagógusok és pedagógusképzők széles körén kívül a filozófia, a társadalomlélektan, a szociológia iránt érdeklődő értelmiségieknek és az oktatás valós problémái iránt magukat érzékenyíteni kívánó-hajlandó oktatáspolitikusoknak egyaránt.”

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2018.
260 oldal
3800 forint
ISBN: 9786155118708

A tanítás mint értelmiségi hivatás – Tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről