Túri Istvánné Cseh Viktória iratai

1919-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja lett. A Csongrádi Földmunkás Szövetség, mely az SZDP helyi szervezeteként is fungált 1927-ben pénztárosnak választotta. 1928. február 12-én a csongrádi földmunkások küldöttjeként szólalt fel a Szegeden megrendezett Országos Földmunkás Kongresszuson. Szervező és agitációs munkája miatt többször letartóztatták. 1920-tól rendszeresen publikált a Nőmunkás és a Népszava hasábjain. 1945 után a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére létrejött Magyar Nők Demokratikus Szövetségében fejtett ki politikai nevelő és felvilágosító tevékenységet. Az iratok között, Szeder Ferenc a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége elnöke és Takács József a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége titkára levelei mellett Kéthly Anna Túri Istvánnénak írt több levele is megtalálható.