Budapest Főváros Elektromos Művei

Doktor Jenő, aki szerzőtársaival 1993-ban jelentette meg, a 100 éves az Elektromos Művek, 1893-1993 című kötetet, minden bizonnyal e munkához gyűjtötte össze, a nagyrészt a vállalat Személyzeti Osztályának irattárából származó dokumentumokat. Az iratok négy történeti korszak köré csoportosítható. Az első a Budapest Főváros Elektromos Művei MSZMP Végrehajtó Bizottsága által a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének 1919-es harcaiban részt vett és a Tanácsköztársaság megalakulása 40. évfordulója alkalmából kitűntetésre javasolt dolgozók adatait tartalmazza. A második az 1938-as I. zsidótörvénytől 1944 végéig követi a Budapestvidéki Villamossági Részvénytársaság zsidó származású munkavállalói létszámának csökkentésével foglalkozó vállalati adminisztrációt. A harmadik az Elektromos Művek Üzemi Bizottság 1945-ös ülésein elhangzott beszédek egy részét, valamint az ismét Budapestvidéki Villamossági Részvénytársaság néven működő vállalat 1946-os B listázásaival, leépítéseivel kapcsolatos dokumentumainak egy töredékét foglalja magába. Az irategyüttes negyedik, legérdekesebb csoportja a Budapest Főváros Elektromos Művei dolgozói által 1956. október 31.-én megválasztott Forradalmi Munkástanács névsorait, gyűléseinek jegyzőkönyveit, határozatait, valamint a megtorlás időszakában a vállalat Személyzeti Osztálya által a forradalmi eseményekben részt vett dolgozókkal kapcsolatban összeállított adatgyűjteményeket tartalmazza.